De ombudsman en niet-overheidsorganen

Met klachten over bestuursorganen kunnen burgers naar een publiekrechtelijke ombudsman. Vaak is dat de Nationale ombudsman. Maar met klachten over niet-overheidsinstellingen, zoals ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties of geprivatiseerde overheidsdiensten, kunnen zij daar niet terecht. Waarom is dat zo en zou de bevoegdheid van de ombudsman wellicht moeten worden uitgebreid? Daarover gaat deze bijdrage.

Het bereik van de Nationale ombudsman, in A.F.M. Brenninkmeijer e.a., Werken aan behoorlijkheid. De Nationale ombudsman in zijn context, Den Haag, 2007.