Het recht voor politieke partijen

In dit preadvies (geschreven, samen met Remco Nehmelman) worden voor een Belgisch en Nederlands publiek enkele onderwerpen uit het staatsrecht besproken die betrekking hebben op politieke partijen. Aan de orde komen onder andere de verhouding tussen partij en volksvertegenwoordiger (zetelroof, verkiezingsafspraken, financiële afdrachten, e.d.), de interne organisatie van politieke partijen (interne democratie, positie van vrouwen, e.d.), het partijverbod, en de financiering van politieke partijen. Ook wordt nog aandacht besteed aan de positie van Europese politieke partijen.

De constitutionele positie van politieke partijen in Nederland, in: Preadviezen 2010 van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Den Haag, 2010.