De nieuwe wet op de parlementaire enquête

In 2008 kwam een geheel nieuwe wet tot stand voor parlementaire enquêtes. In dit artikel worden de hoofdlijnen van die wet uiteengezet en van enig – soms kritisch – commentaar voorzien.

Nieuwe regels voor de parlementaire enquête, in Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Jrg. 170 (2009), afl. 1, pag. 3-19.