Tweekamerstelsels

Ons parlement telt twee Kamers, maar aan het nut van de Eerste Kamer (ook wel senaat genoemd) wordt vaak getwijfeld. Daarin is Nederland bepaald niet uniek. Veel landen doen het met slechts één Kamer en in alle landen waar ze er twee hebben, zijn bevoegdheden, samenstelling en voortbestaan van de senaat geregeld onderwerp van vaak hoog oplopende debatten. In dit boekwerkje wordt een vergelijking gemaakt met (discussies over) senaten in een aantal ontwikkelde democratieën. Een uitgebreide literatuurlijst is er ook in opgenomen, alsmede een overzicht van de wijzigingsvoorstellen die sinds 1814 door verschillende regeringen en staatscommissies zijn gedaan.

Parlementaire Tweekamerstelsels – Een internationale vergelijking, Ministerie van BZK, Den Haag, 2014.