Parlementaire immuniteit

Over de strafrechtelijke immuniteit van parlementariërs bestaat nogal eens verwarring. Vooral wordt nog wel eens ondoordacht gepleit voor uitbreiding van die immuniteit, omdat de moderne tijd dat zou vergen en/of Nederland op dit punt achterloopt bij andere landen. Dergelijke pleidooien berusten op een aantal misverstanden. In deze bijdrage worden die uiteengezet.

Drie misverstanden over de parlementaire immuniteit, in Het Schip van Staat, liber amicorum René Mazel, Nijmegen, 2012.